Nadleśnictwa i inne

Polecamy Polecamy

Powrót

Ścieżka przyrodniczo leśna przy Nadleśnictwie Skarżysko oraz folder i mapa Nadleśnictwa Skarżysko

Ścieżka przyrodniczo leśna przy Nadleśnictwie Skarżysko oraz folder i mapa Nadleśnictwa Skarżysko

W związku z rosnącym zainteresowaniem tematyką z zakresu ekologii, ochrony przyrody oraz leśną jeszcze w tym roku zaplanowano budowę ścieżki w pobliżu budynków biurowych Nadleśnictwa, dodatkowo jeszcze w tym roku wydany zostanie folder i mapa Nadleśnictwa Skarżysko

Ciekawe tablice tematyczne oraz wyposażenie edukacyjne związane z prowadzoną gospodarką leśną oraz ochroną przyrody i ekologią pozwolą na pogłębienie wiedzy i praktyczne jej wykorzystanie. W związku z ww. przedsięwzięciem Nadleśnictwo Skarżysko uzyskało dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Kielcach.

Ścieżka będzie dostępna dla wszystkich grup wiekowych. Nadleśnictwo będzie prowadziło zajęcia edukacyjne skierowane do szkół, przedszkoli i wszystkich zainteresowanych bogactwem jakim są lasy.

Wydanie folderu oraz mapy Nadleśnictwa Skarżysko

Folder będzie podzielony na 3 części, całość opracowania w 1 teczce o nazwie Nadleśnictwo Skarżysko – w zgodzie z naturą. Będzie przekazywana nie tylko uczniom podczas zajęć edukacyjnych, ale również społeczeństwu z terenu województwa. Przyczyni się to do zwrócenia uwagi na życie w zgodzie z naturą jak również z lasem, który odgrywa wiodącą rolę w strukturze przyrodniczej województwa.

Mapa Nadleśnictwa Skarżysko będzie zawierała wszystkie ciekawe miejsca godne odwiedzenia. Pokaże szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe, formy ochrony przyrody, podział terytorialny leśnictw, drogi leśne, obiekty infrastruktury leśnej, miejsca pamięci narodowej, cmentarze żydowskie, cieki wodne oraz inne ważne z punktu widzenia ekologicznego. Materiały do wydania mapy z terenu Nadleśnictwa Skarżysko opracowane zostaną przez Nadleśnictwo.

Na wydanie folderu oraz mapy, Nadleśnictwo Skarżysko uzyskało dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Kielcach.