Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Narzuty skalne 1. Skałka - ściana skalna o długości 8m, wysokości 1-1,5m znajduje się w pobliżu miejscowości Michałów Mały oddz. 148d L-ctwo Nad Kamienną - uznana za pomnik przyrody zarządzeniem nr 23/87 Wojewody Kieleckiego z dnia 02.10.1987r.

 

 
  

Narzuty skalne

1.   Skałka - ściana skalna o długości 8m, wysokości 1-1,5m znajduje się w pobliżu miejscowości Michałów Mały oddz. 148d L-ctwo Nad Kamienną - uznana za pomnik przyrody zarządzeniem nr 23/87 Wojewody Kieleckiego z dnia 02.10.1987r.

2.   Skałki - trzy niewielkie stoły skalne wysokości 1-2m i średnicy 3-5m znajdują się w oddz. 151c,d L-ctwa Nad Kamienną - uznane za pomnik przyrody zarządzeniem nr 23/87 Wojewody Kieleckiego z dnia 02.10.1987r.

3.   Bloki skalne - szt 4 o średnicydo 5m, wysokości 1,5-3m. Bloki znajdują się w pobliżu miejscowości Pleśniówka oddz. 151h L-ctwo nad Kamienną. Uznane za pomnik przyrody zarządzeniem nr 23/87 Wojewody Kieleckiego z dnia 02.10.1987r.

4.   Skałki ("Biały kamień") - szt 12. Nieduże, naturalne formy skalne występujace na odcinku kilkudziesięciu metrów o wysokości 1-2,5m. Skałki znajdują się w oddz. 76a,b L-ctwa Parszów. Uznane za pomnik przyrody zarządzeniem nr 23/87 Wojewody Kieleckiego z dnia 02.10.1987r.

5.   Skałka - próg skalny o długości ok. 40m i wysokości do 3,5m. Obiekt znajduje się w oddz. 98f L-ctwa Węglów. Uznana za pomnik przyrody zarządzeniem nr 23/87 Wojewody Kieleckiego z dnia 02.10.1987r.

  

 
 
  

Drzewa

1.   Sosna o średnicy 80cm (obwód 253cm) wys. ok. 35m zlokalizowana w oddz. 63a
L-ctwa Węglów Obręb Rataje. Wiek drzewa ok. 200 lat - uznana za pomnik przyrody zarządzeniem nr 26/86 Wojewody Kieleckiego z dnia 24.12.1986r.

2.   Klon Jawor                 oddz. 56c  -  L-ctwo Majdów  obr.  Skarżysko 
3.   Klon Jawor                 oddz. 56c  -  L-ctwo Majdów  obr.  Skarżysko 
4.   Buk zwyczajny           oddz. 56c  -  L-ctwo Majdów  obr.  Skarżysko
5.   Klon zwyczajny          oddz. 56a  -  L-ctwo Majdów  obr.  Skarżysko
6.   Buk zwyczajny           oddz. 40c  -  L-ctwo Majdów  obr.  Skarżysko
7.   Dąb bezszypułkowy   oddz. 55b  -  L-ctwo Majdów  obr.  Skarżysko
      Uznane za pomniki przyrody Rozporządzeniem nr 17/94 Wojewody Radomskiego
      z dnia 30.12.1994r.

8.   Buk zwyczajny           oddz. 22f  -  L-ctwo Majdów  obr.  Skarżysko nr 285/91
9.   Buk zwyczajny           oddz. 33d  - L-ctwo Majdów  obr.  Skarżysko nr 286/91
      Uznane za pomniki przyrody Rozporządzeniem nr 7 Wojewody Radomskiego      z dnia 28.02.1991r.

10.   Dziesięć dębów szypułkowych o średnicy 95-153 cm w L-ctwie Trębowiec
        oddz. 39
11.   Modrzew polski 3 szt. oddz. 133 -  L-ctwo Ciechostowice 
        
Uznane za pomniki 30.12.1994r.

  

Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Ścieżka przyrodniczo leśna przy Nadleśnictwie Skarżysko oraz folder i mapa Nadleśnictwa Skarżysko

Ścieżka przyrodniczo leśna przy Nadleśnictwie Skarżysko oraz folder i mapa Nadleśnictwa Skarżysko

W związku z rosnącym zainteresowaniem tematyką z zakresu ekologii, ochrony przyrody oraz leśną jeszcze w tym roku zaplanowano budowę ścieżki w pobliżu budynków biurowych Nadleśnictwa, dodatkowo jeszcze w tym roku wydany zostanie folder i mapa Nadleśnictwa Skarżysko

Ciekawe tablice tematyczne oraz wyposażenie edukacyjne związane z prowadzoną gospodarką leśną oraz ochroną przyrody i ekologią pozwolą na pogłębienie wiedzy i praktyczne jej wykorzystanie. W związku z ww. przedsięwzięciem Nadleśnictwo Skarżysko uzyskało dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Kielcach.

Ścieżka będzie dostępna dla wszystkich grup wiekowych. Nadleśnictwo będzie prowadziło zajęcia edukacyjne skierowane do szkół, przedszkoli i wszystkich zainteresowanych bogactwem jakim są lasy.

Wydanie folderu oraz mapy Nadleśnictwa Skarżysko

Folder będzie podzielony na 3 części, całość opracowania w 1 teczce o nazwie Nadleśnictwo Skarżysko – w zgodzie z naturą. Będzie przekazywana nie tylko uczniom podczas zajęć edukacyjnych, ale również społeczeństwu z terenu województwa. Przyczyni się to do zwrócenia uwagi na życie w zgodzie z naturą jak również z lasem, który odgrywa wiodącą rolę w strukturze przyrodniczej województwa.

Mapa Nadleśnictwa Skarżysko będzie zawierała wszystkie ciekawe miejsca godne odwiedzenia. Pokaże szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe, formy ochrony przyrody, podział terytorialny leśnictw, drogi leśne, obiekty infrastruktury leśnej, miejsca pamięci narodowej, cmentarze żydowskie, cieki wodne oraz inne ważne z punktu widzenia ekologicznego. Materiały do wydania mapy z terenu Nadleśnictwa Skarżysko opracowane zostaną przez Nadleśnictwo.

Na wydanie folderu oraz mapy, Nadleśnictwo Skarżysko uzyskało dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Kielcach.