Aktualności Aktualności

Powrót

XVI Powiatowy Konkurs "Wiedzy o lesie"

XVI Powiatowy Konkurs "Wiedzy o lesie"

Po wstępnych eliminacjach jakie odbyły się na poziomie szkół do II etapu konkursu zostało zakwalifikowanych 51 uczniów.

Drugi etap konkursu polegał na rozwiązaniu testu składający się z 25 zadań. Pytania dotyczyły głównie zagadnień ochrony środowiska, gospodarki leśnej, funkcji lasu, gatunków rzadkich i chronionych, znaczenia lasu oraz znaczenie symboli Parków Narodowych i nazw gatunkowych zwierząt zamieszkujących lasy.

Do trzeciego etapu konkursu zostało zakwalifikowanych 20 uczniów. W części  III etapu konkursu zostały oceniono zadania praktyczne i umiejętności uczniów dotyczące głównie rozpoznawania  gatunków drzew, krzewów, roślin zielnych runa leśnego, krążków drewna, zwierząt występujących w lasach.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 15czerwca o godzinie 14.00 w Szkole Podstawowej nr13 w Skarżysku-Kam. w obecności Zastępcy Nadleśniczego Nadleśnictwa Skarżysko Michała Farysa, dyr. Szkoły Podstawowej nr13 w Skarżysku-Kam. Andrzeja Warwasa, członków komisji i nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu. Wszyscy uczestnicy zostali poinformowani o dofinansowaniu zadania z WFOŚiGWw Kielcach.

Nazwa zadania: Zakup nagród dla uczestników powiatowego konkursu "Wiedzy o lesie"

Kwota dofinansowania 3394,93 zł brutto

Środki własne 3394,93 zł brutto