Aktualności Aktualności

Powrót

Narada Techniczno-Gospodarcza

Narada Techniczno-Gospodarcza

W dniu 1 marca br. w Nadleśnictwie Skarżysko odbyła się Narada Techniczno-Gospodarcza (NTG) wieńcząca prace związane z urządzaniem lasu na kolejne dziesięciolecie.

Narada Techniczno-Gospodarcza zwoływana jest przez dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych nie później niż w pierwszym kwartale pierwszego roku obowiązywania sporządzanego planu urządzenia lasu. Podstawowym zadaniem NTG jest sformułowanie „Projektu planu urządzenia lasu", a także analiza i akceptacja zadań w minionym okresie obowiązywania planu urządzenia lasu. Naradzie przewodniczył naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi Wiesław Szczechowicz.

Na Naradę Techniczno-Gospodarczą do Nadleśnictwa Skarżysko przybyli przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, Zespołu Ochrony Lasu w Radomiu, jednostek samorządowych, jak również przedstawiciele wykonawcy projektu planu - Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Radomiu. Nadleśniczy Nadleśnictwa Skarżysko przedstawił analizę gospodarki przeszłej za ubiegłe 10-lecie 2008-2017, podsumowującą działalność Nadleśnictwa w tym okresie. Następnie swój referat wygłosił również wykonawca projektu planu, w którym przedstawiony został w syntetycznej formie plan gospodarki leśnej na przyszłe dziesięciolecie 2018-2027. Każdy uczestnik narady mógł wziąć udział w dyskusji na temat przedstawionego projektu planu oraz zgłaszać swoje ewentualne uwagi.

Powstający dokument będzie obowiązywał przez kolejne 10 lat, wyznaczając kierunki i cele zrównoważonej gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Skarżysko.