Aktualności Aktualności

Powrót

Groźny szkodnik atakuje lasy Nadleśnictwa Skarżysko!

Groźny szkodnik atakuje lasy Nadleśnictwa Skarżysko!

Od początku roku 2018 w lasach Nadleśnictwa Skarżysko obserwuje się wzmożoną aktywność groźnego chrząszcza - kornika ostrozębnego. Zagrożenie związane z wysoką liczebnością tych małych owadów niewątpliwie jest związane z osłabieniem drzew sosnowych wynikającym z ekstremalnych warunków pogodowych - susze w ostatnich latach oraz obniżenie poziomu wód gruntowych. Osłabione tymi czynnikami drzewa są doskonałym obiektem ataku dla tego szkodnika. Nadleśnictwo zmuszone jest do przedwczesnego wyrębu prawie 3 ha lasu w okolicach zalewu Lubianka.

Kornik ostrozębny to bardzo groźny szkodnik sosny. Zasiedla starsze drzewa, głównie wyższe partie koron, drążąc chodniki pod cienką korą. Rozpoczyna swą aktywność na wiosnę - wgryza się pod korę żywych sosen. Pierwszymi objawami występowania kornika są szarzejące, a następnie rudziejące igły sosny, oraz spękana i odstająca kora  z otworami wylotowymi. Z uwagi na to, że kornik ten zasiedla na pozór zdrowe drzewa, sprawia trudność z wczesnym rozpoznaniem (nie wysypuje trocinek na zewnątrz, tylko ubija je w chodnikach), przez co staje się jednym z najgroźniejszych szkodników sosny. Proces zamierania drzew jest niezwykle intensywny i dynamiczny - zaatakowane drzewo zamiera w ciągu 2-4 miesięcy.

 

       Skuteczne zapobieganie i ochrona przed kornikiem ostrozębnym polega na bieżącym wyszukiwaniu i usuwaniu drzew zasiedlonych, oraz paleniu wierzchołków i gałęzi. Drzewa wyznacza się na podstawie wyglądu - igliwie szarzeje, później rudzieje i ta zmiana jest jeszcze mało widoczna. W dalszej fazie pojawiają się pojedyncze gałęzie z rudym igliwiem, następnie rudzieje wierzchołkowa część korony, aż w końcu ruda staje się cała korona drzewa.

 

Problem zamierania drzew z powodu żeru kornika ostrozębnego szczególnie uwidocznił się w lasach otaczających zalew Lubianka.

W celu zatrzymania rozmnażania się szkodnika konieczne jest pilne usuniecie prawie 3 hektarów lasu z zaatakowanymi sosnami. Tylko szybkie wycięcie drzew oraz spalenie wierzchołków i gałęzi pozwoli zatrzymać „marsz” kornika w głębsze fragmenty lasu.

Zaniechanie tych działań doprowadzi do masowego rozmnażania tych owadów i w konsekwencji rozprzestrzeniania się na kolejne obszary lasów. Powierzchnia ta była lustrowana przez ekspertów - pracowników Zespołu Ochrony Lasu w Radomiu, którzy potwierdzili konieczność niezwłocznego usunięcia zarażonych drzew.

Na powierzchni po wyciętym fragmencie lasu zostaną niezwłocznie wprowadzone nowe nasadzenia drzew – las będzie odnowiony.

 

Gradacyjny pojaw szkodników dotyczy wielu nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Tylko w tym roku usunięto już kilkadziesiąt tysięcy m3 drewna zaatakowanego przez kornika ostrozębnego.